Просто про мову — на радіо "Культура"
Просто про мову — на радіо "Культура"

Новий український правопис не такий страшний, як його малюють. Команда радіо "Культура" вже все прочитала та обрала головне.

Передачі з архіву Культури

Новий український правопис не такий страшний, як його малюють. Команда Радіо Культура вже все прочитала та обрала головне. Правопис суфіксів, в яких звуки уподібнюються, спрощуються, чергуються

Новий український правопис не такий страшний, як його малюють. Команда Радіо Культура вже все прочитала та обрала головне. Правопис суфіксів

Новий український правопис не такий страшний, як його малюють. Команда Радіо Культура вже все прочитала та обрала головне. Правопис слів із префіксами

Новий український правопис не такий страшний, як його малюють. Команда Радіо Культура вже все прочитала та обрала головне. Про варіанти вживання літер г і ґ у словах іншомовного походження

Новий український правопис не такий страшний, як його малюють. Команда Радіо Культура вже все прочитала та обрала головне. Правопис іншомовних власних назв з подвоєними літерами тощо

Новий український правопис не такий страшний, як його малюють. Команда Радіо Культура вже все прочитала та обрала головне. Вживання закінчень –у/-ю та –ові, -еві(-єві) у давальному відмінку в іменниках чоловічого роду

Новий український правопис не такий страшний, як його малюють. Команда Радіо Культура вже все прочитала та обрала головне. Про правопис власних та загальних назв та про вживання великої літери

Новий український правопис не такий страшний, як його малюють. Команда Радіо Культура вже все прочитала та обрала головне. Правопис відмінкових закінчень іменників та про вживання форм відповідно до…, згідно з…

Новий український правопис не такий страшний, як його малюють. Команда Радіо Культура вже все прочитала та обрала головне. Правопис слів іншомовного походження, зокрема слова "проєкт"

Новий український правопис не такий страшний, як його малюють. Команда Радіо Культура вже все прочитала та обрала головне. Вживання закінчень –а/-я, -у/-ю у родовому відмінку в іменниках чоловічого роду