Întâlnire a delegației din Ucraina cu minoritatea ucraineană din România

Întâlnire a delegației din Ucraina cu minoritatea ucraineană din RomâniaDelegația reprezentativă a părții ucrainene a Comisiei interguvernamentale mixte ucraineano-române privind asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale s-a aflat Județul Maramureș pentru a continua să se familiarizeze cu viața, nevoile și nivelul de protecție a drepturilor și libertăților minorității naționale ucrainene din România, notează Ambasada Ucrainei la București

În prima zi de vizită a delegației în regiune a avut loc o întâlnire cu conducerea județului. S-a efectuat un schimb de opinii privind cooperarea bilaterală în domeniul asigurării drepturilor minorităților naționale, au fost evidențiate o serie de aspecte care necesită o abordare atentă și nuanțată pentru a îmbunătăți calitatea nevoilor educaționale, culturale și spirituale ale comunității ucrainene din regiune. Părțile au abordat, de asemenea, anumite aspecte ale cooperării regionale bilaterale.