Viktoria Kriukova
08.12.2023 03:00:05 International Dialogue

This edition of International Dialogue is about the Ukrainian cooperation with the Asian countries and the countries of the BRICS union. We often talk about the countries that helped Ukraine win the war against Russia. At the same time, it is very interesting to understand how the Ukrainian diplomacy should work with those who didn't voice their support. I am talking about the countries of the BRICS union. BRICS is an intergovernmental organization comprising Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Some countries like Argentina declined the invitation and didn't join. It is also interesting could China change its position towards Ukraine. Now, the Chinese are still trying to maneuver between Ukraine and Russia.  So, today, I will talk with Alina Hrytsenko, an expert at the National Institute for Strategic Studies. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» — про співпрацю України з країнами Азії та країнами союзу БРІКС. Ми часто говоримо про країни, які допомогли Україні виграти війну проти Росії. Водночас дуже цікаво зрозуміти, як українській дипломатії працювати з тими, хто не висловив своєї підтримки. Я говорю про країни союзу БРІКС. БРІКС – це міжурядова організація, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Деякі країни, наприклад Аргентина, відхилили запрошення та не приєдналися. Також цікаво, чи може Китай змінити свою позицію щодо України. Зараз китайці все ще намагаються маневрувати між Україною та Росією. Тож сьогодні я буду спілкуватися з експертом Національного інституту стратегічних досліджень Аліною Гриценко. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

Ведучі: Viktoria Kriukova
06.12.2023 03:00:05 International Dialogue

International Dialogue- Russian opposition forces  This edition of International Dialogue is about the possibility of changing the political elite in Russia. It is the second part of the program with Iliya Kusa, an international policy expert who can explain the real situation behind the emotional lines of any war.  In the second part, we discussed the possible political changes in Russia. Does the Russian opposition exist at all? What can they do to move Mr. Putin from his chair?

Цей випуск програми — про можливість зміни політичної еліти в Росії. Це друга частина програми з Ілією Кусою, експертом з міжнародної політики, який може пояснити реальну ситуацію поза емоційними лініями будь-якої війни. У другій частині ми обговорили можливі політичні зміни в Росії. Чи існує, взагалі, російська опозиція? Що вони можуть зробити, щоб зрушити Путіна з його крісла?

Ведучі: Viktoria Kriukova
03.12.2023 03:00:05 UKRAINE GLOBAL

This edition of Ukraine Global raises the question how Russia is avoiding sanctions through cooperation with countries which didn’t support Ukraine and how can we improve this situation in Ukraine’s favor? The journalist of Ukrainian Radio, Viktoriya Kriukova talked with Iliya Kusa, an international policy expert who explained that Russia avoids Western sanctions through cooperation with the countries of BRICS union. We also discussed the possibility of political changes in Russia through opposition forces. If we talk about the G7 countries, they enjoy close relations among themselves, whereas China and India are old adversaries with unsettled territorial conflicts on their border. Furthermore, mindful of Russia´s long history of relentless expansion, eastwards as well as south and west, Chinese officials have seen reason to remind the Russians that Vladivostok was a Chinese city as recently as 1860. So, there is also a chance that inside quarrels between the countries of the BRICS union can help Ukraine to ruin Russia’s international alliances.

У цьому випуску програми ми обговорюємо, як Росія уникає санкції через співпрацю з країнами, які не підтримували Україну, і як ми можемо покращити цю ситуацію на користь України? Журналістка Українського радіо Вікторія Крюкова поспілкувалася з експертом з міжнародної політики Ілією Кусою, який пояснив, що Росія уникає санкцій Заходу через співпрацю з країнами БРІКС та пробує йти згідно Іранським сценарієм. Ми також обговорювали можливість політичних змін в Росії через опозиційні сили. Якщо говорити про країни Великої сімки, то вони мають тісні відносини між собою, тоді як Китай та Індія є давніми противниками з неврегульованими територіальними конфліктами на кордоні. Крім того, пам’ятаючи про довгу історію невпинної експансії Росії як на схід, так і на південь і захід, китайські чиновники побачили причину нагадати росіянам, що Владивосток був китайським містом ще в 1860 році. Отже, також є шанс, що внутрішні чвари між країнами союзу БРІКС можуть допомогти Україні зруйнувати міжнародні альянси Росії.

Ведучі: Viktoria Kriukova
01.12.2023 03:00:05 International Dialogue

International Dialogue- Russian opposition forces  This edition of International Dialogue is about the possibility of changing the political elite in Russia. It is the second part of the program with Iliya Kusa, an international policy expert who can explain the real situation behind the emotional lines of any war.  In the second part, we discussed the possible political changes in Russia. Does the Russian opposition exist at all? What can they do to move Mr. Putin from his chair?

Цей випуск програми — про можливість зміни політичної еліти в Росії. Це друга частина програми з Ілією Кусою, експертом з міжнародної політики, який може пояснити реальну ситуацію поза емоційними лініями будь-якої війни. У другій частині ми обговорили можливі політичні зміни в Росії. Чи існує, взагалі, російська опозиція? Що вони можуть зробити, щоб зрушити Путіна з його крісла?

Ведучі: Viktoria Kriukova
29.11.2023 03:00:12 International Dialogue

This edition of International Dialogue is about the current Russian involvement into the war between the Israel and Hamas.The war between Palestina and Israel is not news for the world. It has been going on for decades with breaks. Many analysts said that Ukraine has to take an example from that situation, especially Israel, as a country at constant war. Now, the conflict blew up with a new power. Why did it happen now when Ukraine is so close to the winter season, and the USA stopped actively supplying weapons to our country because of the inner disagreements? It looks like the Russian plan has started to work abroad now. So, today I will talk with Iliya Kusa, an international policy expert who can explain the real situation behind the emotional lines of any war. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» про нинішню участь Росії у війні між Ізраїлем і ХАМАС. Війна між Палестиною та Ізраїлем не є новиною для світу. З перервами це триває десятиліттями. Багато аналітиків казали, що з цієї ситуації треба брати приклад Україні, особливо з Ізраїлю, як з країни, яка постійно воює. Тепер конфлікт вибухнув з новою силою. Чому це сталося саме зараз, коли в Україні стартував зимовий сезон, а США припинили активні поставки зброї в нашу країну через внутрішні розбіжності? Схоже, зараз російський план почав працювати закордоном. Отже, сьогодні я поговорю з Ілією Кусою, експертом з міжнародної політики, який може пояснити реальну ситуацію поза емоційними лініями будь-якої війни. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

Ведучі: Viktoria Kriukova
26.11.2023 03:00:05 UKRAINE GLOBAL

This edition of Ukraine Global raises the question when the parliamentary elections in Ukraine will be held? Parliamentary elections in Ukraine should be on October 29, 2023. However, according to the provisions of Ukrainian legislation, it is prohibited to hold parliamentary or presidential elections during martial law. The main question is in the conditions under which elections to the Verkhovna Rada will be held in Ukraine and what role the de-occupied territories will play in this (and whether elections will be held there at all in the first years after liberation). So, how exactly the parliamentary elections will be held in Ukraine during wartime is still being determined. Still, the necessity of doing this is high because we have two Ukraines. One lives a more or less normal life, listening to the sirens, and the other is on the frontline. They want to know that they are fighting for the best future for their country. Holding parliamentary elections is a key element for building any democratic state. Still, it is extremely dangerous to do it in times of war because the enemy can use any opportunity to ruin the country inside.

Цей випуск програми, про те, коли саме відбудуться парламентські вибори в Україні? Парламентські вибори в Україні мають відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак, відповідно до положень українського законодавства, під час воєнного стану проводити вибори парламенту чи президента заборонено. Головне питання полягає в тому, за яких умов в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради і яку роль у цьому відіграватимуть деокуповані території (і чи будуть там взагалі вибори в перші роки після звільнення). Тож, як саме проходитимуть парламентські вибори в Україні у воєнний час, ще з’ясовують. Але необхідність у цьому є високою, тому що у нас дві України. Один живе більш-менш нормальним життям, слухає сирени, а інша на передовій. Солдати хочуть знати, що вони борються за краще майбутнє для своєї країни. Проведення парламентських виборів є ключовим елементом побудови будь-якої демократичної держави. Але робити це під час війни вкрай небезпечно, тому що ворог може використати будь-яку можливість, щоб зруйнувати країну зсередини.

Ведучі: Viktoria Kriukova
24.11.2023 03:00:14 International Dialogue

This edition of International Dialogue is about the current Russian involvement into the war between the Israel and Hamas.The war between Palestina and Israel is not news for the world. It has been going on for decades with breaks. Many analysts said that Ukraine has to take an example from that situation, especially Israel, as a country at constant war. Now, the conflict blew up with a new power. Why did it happen now when Ukraine is so close to the winter season, and the USA stopped actively supplying weapons to our country because of the inner disagreements? It looks like the Russian plan has started to work abroad now. So, today I will talk with Iliya Kusa, an international policy expert who can explain the real situation behind the emotional lines of any war. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» про нинішню участь Росії у війні між Ізраїлем і ХАМАС. Війна між Палестиною та Ізраїлем не є новиною для світу. З перервами це триває десятиліттями. Багато аналітиків казали, що з цієї ситуації треба брати приклад Україні, особливо з Ізраїлю, як з країни, яка постійно воює. Тепер конфлікт вибухнув з новою силою. Чому це сталося саме зараз, коли в Україні стартував зимовий сезон, а США припинили активні поставки зброї в нашу країну через внутрішні розбіжності? Схоже, зараз російський план почав працювати закордоном. Отже, сьогодні я поговорю з Ілією Кусою, експертом з міжнародної політики, який може пояснити реальну ситуацію поза емоційними лініями будь-якої війни. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

Ведучі: Viktoria Kriukova
22.11.2023 03:00:05 UKRAINE GLOBAL

This edition of Ukraine Global raises the question when the parliamentary elections in Ukraine will be held? Parliamentary elections in Ukraine should be on October 29, 2023. However, according to the provisions of Ukrainian legislation, it is prohibited to hold parliamentary or presidential elections during martial law. The main question is in the conditions under which elections to the Verkhovna Rada will be held in Ukraine and what role the de-occupied territories will play in this (and whether elections will be held there at all in the first years after liberation). So, how exactly the parliamentary elections will be held in Ukraine during wartime is still being determined. Still, the necessity of doing this is high because we have two Ukraines. One lives a more or less normal life, listening to the sirens, and the other is on the frontline. They want to know that they are fighting for the best future for their country. Holding parliamentary elections is a key element for building any democratic state. Still, it is extremely dangerous to do it in times of war because the enemy can use any opportunity to ruin the country inside.

Цей випуск програми, про те, коли саме відбудуться парламентські вибори в Україні? Парламентські вибори в Україні мають відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак, відповідно до положень українського законодавства, під час воєнного стану проводити вибори парламенту чи президента заборонено. Головне питання полягає в тому, за яких умов в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради і яку роль у цьому відіграватимуть деокуповані території (і чи будуть там взагалі вибори в перші роки після звільнення). Тож, як саме проходитимуть парламентські вибори в Україні у воєнний час, ще з’ясовують. Але необхідність у цьому є високою, тому що у нас дві України. Один живе більш-менш нормальним життям, слухає сирени, а інша на передовій. Солдати хочуть знати, що вони борються за краще майбутнє для своєї країни. Проведення парламентських виборів є ключовим елементом побудови будь-якої демократичної держави. Але робити це під час війни вкрай небезпечно, тому що ворог може використати будь-яку можливість, щоб зруйнувати країну зсередини.

Ведучі: Viktoria Kriukova
19.11.2023 03:00:05 UKRAINE GLOBAL

This edition of Ukraine Global raises the question when the parliamentary elections in Ukraine will be held? Parliamentary elections in Ukraine should be on October 29, 2023. However, according to the provisions of Ukrainian legislation, it is prohibited to hold parliamentary or presidential elections during martial law. The main question is in the conditions under which elections to the Verkhovna Rada will be held in Ukraine and what role the de-occupied territories will play in this (and whether elections will be held there at all in the first years after liberation). So, how exactly the parliamentary elections will be held in Ukraine during wartime is still being determined. Still, the necessity of doing this is high because we have two Ukraines. One lives a more or less normal life, listening to the sirens, and the other is on the frontline. They want to know that they are fighting for the best future for their country. Holding parliamentary elections is a key element for building any democratic state. Still, it is extremely dangerous to do it in times of war because the enemy can use any opportunity to ruin the country inside.

Цей випуск програми, про те, коли саме відбудуться парламентські вибори в Україні? Парламентські вибори в Україні мають відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак, відповідно до положень українського законодавства, під час воєнного стану проводити вибори парламенту чи президента заборонено. Головне питання полягає в тому, за яких умов в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради і яку роль у цьому відіграватимуть деокуповані території (і чи будуть там взагалі вибори в перші роки після звільнення). Тож, як саме проходитимуть парламентські вибори в Україні у воєнний час, ще з’ясовують. Але необхідність у цьому є високою, тому що у нас дві України. Один живе більш-менш нормальним життям, слухає сирени, а інша на передовій. Солдати хочуть знати, що вони борються за краще майбутнє для своєї країни. Проведення парламентських виборів є ключовим елементом побудови будь-якої демократичної держави. Але робити це під час війни вкрай небезпечно, тому що ворог може використати будь-яку можливість, щоб зруйнувати країну зсередини.

Ведучі: Viktoria Kriukova
17.11.2023 03:00:05 International Dialogue

You will hear the second part with Rob Feldman. In the second part, we continued to discuss English-language art in Ukraine. We also discussed new qualitative and modern cinema materials like those created in 2019 – «The First Swallows.» These Ukrainian TV series raised a lot of interesting and painful for a lot of teenagers topics like bullying, the absence of parents' attention to teenagers during the hard period of their lives, crushes, and suicide. They also mirrored the American variant called – «13 Reasons Why»? It is a very good example of a modern Ukrainian TV series that mirrors the problematic daily school life. Another topic for discussion was one of the theater adaptations of The Wild Theater, the play «Tom on the Farm.» It raised a topic about the LGBT society in Ukraine. To sum up, the place of creation of the English language's fictional materials, as theater performances and cinema works, is open. The question is only in the quality of the material and promotion of it in Ukraine and abroad. As a young English-language actress and journalist, I hope we will create it with modern Ukrainian directors sooner or later.

Це друга частина програми з Робом Фельдманом. У другій частині ми продовжили обговорювати англомовне мистецтво в Україні. Також ми зачепили тему нових, якісних та сучасних кіноматеріалів, наприклад, створені у 2019 році – «Перші ластівки». Цей український серіал підняв багато цікавих і болючих для багатьох підлітків тем, як-от булінг, відсутність уваги батьків до підлітків у важкий період їхнього життя, закоханості та суїциди. Це своєрідна адаптація американського варіанту під назвою – «13 причин чому»? Це дуже гарний приклад сучасного українського серіалу, який відображає проблемне шкільне життя. Ще однією темою для обговорення стала одна з театральних екранізацій «Дикого театру» — вистава «Том на фермі». Вистава зачепила тему ЛГБТ-суспільства в Україні. Підводячи підсумок, можна сказати, що місце створення англомовних художніх матеріалів, як театральних вистав, так і кінопродуктів, є відкритим. Питання лише в якості матеріалу та його просуванні в Україні та за кордоном. Як молода англомовна акторка і журналістка, я сподіваюся, що рано чи пізно ми це створимо з сучасними українськими режисерами.

Ведучі: Viktoria Kriukova

Ведучі українського радіо