Міжнародний діалог
Міжнародний діалог

Проєкт журналістки Вікторії Крюкової, у якому вона разом з гостем обговорює нагальні питання міжнародної політики, що безпосередньо стосуються України. Ведуча працює з певною темою, чи подією, аналізує її, та за допомогою гостя — спеціаліста у обговорюваному питанні — доносить до слухача її важливість та прояснює роль України у тому, чи іншому міжнародному процесі. Мета проєкту — довести закордонному слухачеві, що Україна — не об'єкт, а повноцінний гравець, який здатен відстоювати свої інтереси та стверджуватися на міжнародній арені.

Передачі з архіву

This edition of International Dialogue is about the populistic parties in Europe and how much Russia influences them. Does populism pose a threat to European democracies? Foreign experts examine when populist parties turn anti-democratic and when they remain loyal to the democratic system. In the aftermath of the election of Donald Trump and the Brexit vote in the UK, many saw the rise of populism as the possible ‘end’ of democracy. Knowing which of these parties are sponsored or influenced by Russia in Ukrainian war conditions is essential, because it’s the country that tries to do everything possible to ruin the idea of a united Europe. The guest at the studio was Anton Shekhovtsov. He is a Ukrainian political scientist, academic, and writer. He is known for his writings on the European radical right, particularly its connections to Russia. Here is the first part of our conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» про популістські партії в Європі та про те, наскільки на них впливає Росія. Чи загрожує популізм європейським демократіям? Іноземні експерти досліджують, коли популістські партії стають антидемократичними, а коли залишаються лояльними до демократичної системи. Після виборів Дональда Трампа та голосування за Brexit у Великій Британії багато хто побачив зростання популізму як можливий «кінець» демократії. Важливо знати, які з цих сторін спонсоруються чи перебувають під впливом Росії в умовах війни в Україні, оскільки саме ця країна намагається зробити все можливе, щоб зруйнувати ідею об’єднаної Європи. Гостем у студії був Антон Шеховцов. Український політолог, академік, письменник. Він відомий своїми роботами про європейських крайніх-правих радикалів, зокрема про їхні зв’язки з Росією. Ось перша частина нашої розмови.

This edition of International Dialogue is about the Ukrainian-German relationship now. What changed after Mr. Scholz decided to send Ukraine 14 Leopard tanks? Do Germans still see Russia as an ally after what this country did to Ukraine? After months of dithering, Chancellor Olaf Scholz announced in January that Germany would send fourteen Leopard 2 tanks to Ukraine. He will also allow European countries that bought the tanks to send them to Kyiv. The guest at the studio was Susan Stewart, Senior Fellow at the German Institute for International and Security Affairs. We talked about Ukraine-German relationship and their future potential. So, day by day, German society, historically divided into two parts after the 2nd World War, started to see the truth about Russia and its real face. They see the cruelty and violence in this medieval imperial Russian war against Ukraine. And German political class started to change their position about the supply of weapons to Ukraine. We hope this line will be continued.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» – про українсько-німецькі відносини зараз. Що змінилося після того, як пан Шольц вирішив відправити до України 14 танків Leopard? Чи німці досі бачать Росію як союзника після того, що ця країна зробила з Україною? Після кількох місяців сумнівів канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив у січні, що Німеччина постачатиме Україні чотирнадцять танків Leopard 2. Він також дозволить європейським країнам, які купили танки, відправити їх до Києва. Гостем у студії була Сюзан Стюарт, старший науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і питань безпеки. Ми говорили про українсько-німецькі відносини та їхній майбутній потенціал. Отже, день за днем німецьке суспільство, історично розділене на дві частини після Другої світової війни, почало бачити правду про Росію та її справжнє обличчя. Вони бачать жорстокість і насильство в цій середньовічній імперській російській війні проти України. І політичний клас Німеччини почав змінювати свою позицію щодо постачання зброї в Україну. Сподіваємось, ця лінія буде продовжена.