Вікторія Крюкова
Вікторія Крюкова

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "Філолог. Англійська мова та література". У період з 2016 до 2018 рр. здобувала ступінь магістра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за англомовною програмою Journalism and social communications. У 2019–2020 рр. навчалася Performing Arts School Snoghoj — Acting Auteur Base Camp.

Журналістка-міжнародниця для "Лівого берега" та газети "День". Перекладачка для телеканалу "Обозреватель". Старша наукова співробітниця у Музеї Михайла Грушевського. Нині журналістка Radio Ukraine International та акторка ProEnglish Theater of Ukraine.

З дитинства мріяла працювати на радіо, бо багато балакала і швидко читала. "Усе, що ти хочеш так чи інакше збувається, якщо ти йдеш до цього. Просто завжди не тоді, і якось не так, як ти собі уявляєш" (Ю. Андрухович).

Майже усі її мрії здійснюються зараз і найкраще ще попереду, перконана Вікторія. Її часто питають, чому повернулася до України з Данії? Все прозаїчно — бо завжди боялася і робила те, що боюсь. І її інтуїція її не підвела. Вона повернулася, щоб змінитися (внутрішньо та, як результат, зовнішньо), і наразі у процесі.

На роботі Вікторію надихають люди, матеріали та нові ідеї, можливість розкрити різні теми (не лише політику) та розказати про багатьох талановитих людей, які створюють Україну.

Акторство та творчість — найбільша пристрасть у житті.

За життям Вікторії можна слідкувати на її фейсбук-сторінці

Передачі з архіву Українського радіо

10.10.2023 03:00:18 Ukraine: security issue

Про російсько-українську війну.

This edition of Ukraine Global is about the total amount of military and financial help to Ukraine from the USA and how it can change after political instability in America. So, the total American military aid to our country is equal to $46.6 billion. US president Joe Biden admitted Wednesday he was worried that political turmoil in Washington could threaten US aid to Ukraine, urging Republicans to stop their infighting and back “critically important” assistance for Kyiv. Biden said that he would soon be giving a major speech on the need to support Ukraine’s fight against the Russian invasion after the chaos in Washington alarmed US allies. However, the magnitude of U.S. aid to Ukraine might seem less remarkable in comparison to what the Pentagon is budgeted each year, or what the Treasury was authorized (via the Troubled Asset Relief Fund) to bail out Wall Street banks, auto companies, and other sectors of the economy during the U.S. financial crisis. When compared with the critical support to Ukraine from other countries, the size of U.S. aid stands out. At the same time, some European governments, such as Norway, Latvia, and Estonia, are making far larger financial contributions to Ukraine relative to the size of their own economies. We hope that political turmoil’s will not stop the USA from helping democracy to win in Ukraine.

У цьому випуску програми йдеться про загальний обсяг військової та фінансової допомоги Україні з боку США та про те, як він може змінитися після політичної нестабільності в Америці. Отже, загальна американська військова допомога нашій країні дорівнює 46,6 млрд доларів. Президент США Джо Байден визнав у середу, що він стурбований тим, що політичні потрясіння у Вашингтоні можуть загрожувати допомозі США Україні, закликаючи республіканців припинити внутрішню боротьбу та підтримати «критично важливу» допомогу для Києва. Байден заявив, що незабаром виступить з великою промовою про необхідність підтримки боротьби України з російським вторгненням після того, як хаос у Вашингтоні стурбував союзників США. Однак масштаб допомоги США Україні може здатися менш помітним у порівнянні з тим, що Пентагон закладає в бюджет щороку, або тим, що Казначейство уповноважено (через Фонд допомоги проблемним активам) підтримувати банки Волл-стріт, автомобільні компанії та інші секторах економіки під час фінансової кризи США. У порівнянні з критично важливою підтримкою України з боку інших країн, розмір допомоги США виділяється. У той же час деякі європейські уряди, такі як Норвегія, Латвія та Естонія, роблять набагато більші фінансові внески в Україну порівняно з розміром власної економіки. Ми сподіваємося, що політичні потрясіння не завадять США допомогти демократії в Україні.

This edition of International Dialogue is about English language media in Ukraine and how they can continue to inform people, keeping the balance of different opinions.  Mu guest was Brian Bonner, the former chief-editor of the Kyiv Post and a legend in English-language journalism in Ukraine. We discussed different media trends in Ukrainian journalism including partisan press and how we as journalists can avoid the pressure from the owner of media. You will hear the second part of our conversation. The war made its corrections in the media sphere in Ukraine. First, the propaganda Russian media lost their influence in Ukraine. Second, the world paid much more attention to our country because of the war horrors they witnessed. So, the necessity of creating qualitative English-language media content in Ukraine is extremely important now. It would be good if the government organizations realized this necessity and gave more financing to this aspect. However, as media workers, we must stay open to discussing the creation process of English-language content in Ukraine.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» про англомовні ЗМІ в Україні та про те, як вони можуть продовжувати інформувати людей, зберігаючи баланс між різними думками. Моїм гостем був Браян Боннер, колишній головний-редактор Kyiv Post і легенда англомовної журналістики в Україні. Ми обговорили різні медіа-тенденції в українській журналістиці, в тому числі партійну пресу, і те, як нам як журналістам уникнути тиску з боку власника ЗМІ. Ви почуєте другу частину нашої розмови. Війна внесла свої корективи в медіасферу України. По-перше, пропагандистські російські ЗМІ втратили вплив в Україні. По-друге, світ звернув на нашу країну набагато більше уваги через ті воєнні жахіття, які ми пережили. Отже, необхідність створення якісного англомовного медіаконтенту в Україні зараз є надзвичайно актуальною. Було б добре, якби державні організації усвідомили цю необхідність і більше фінансували цей аспект. Проте, як працівники ЗМІ, ми маємо залишатися відкритими для обговорення процесу створення англомовного контенту в Україні.

04.10.2023 03:00:12 Ukraine: security issue

Про російсько-українську війну.

04.10.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

03.10.2023 03:00:18 Ukraine: security issue

Про російсько-українську війну.

This edition of International Dialogue is about English language media in Ukraine and how they can continue to inform people, keeping the balance of different opinions.  In 2018, I wrote a diploma work about English-language media in Ukraine. Mostly, it was connected to KyivPost, the English version of the Day newspaper, and the Ukrainian Week. It was considered an example of the qualitative press in Ukraine, which tells the truth about what is happening in our country. Almost all of them were united in describing Ukraine as a potentially successful country with many political turmoil’s and the biggest problem -corruption. For a deeper understanding, I will specify that the edition split into Kyiv Independent and Kyiv Post two years ago. Today, I will talk with the so-called former chief editor of the Kyiv Post- Brian Bonner, who remains a legend in English-language journalism in Ukraine. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» про англомовні ЗМІ в Україні та про те, як вони можуть продовжувати інформувати людей, зберігаючи баланс між різними думками. У 2018 році я написала дипломну роботу про англомовні ЗМІ в Україні. Здебільшого це було пов’язано з KyivPost, англомовною версією газети «День» та «Українським тижнем». Ці видання вважали прикладом якісної преси в Україні, яка розповідає правду про те, що відбувається в нашій країні. Майже всі вони були єдині в описі України як потенційно успішної країни з багатьма політичними переворотами та найбільшою проблемою – корупцією. Для глибшого розуміння зазначу, що два роки тому видання KyivPost розділилося на Kyiv Independent і Kyiv Post. Сьогодні, я поговорю з колишнім головним редактором Kyiv Post Браяном Боннером, який залишається легендою англомовної журналістики в Україні. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

27.09.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

23.09.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

You will hear the second part of our conversation with Sviatoslav Yurash, a young Ukrainian politician. We also discussed the question of religion in Ukraine, how we can take lessons from history, and the necessity of the world to realize that the war continues in Ukraine. So, in the long run, the Ukrainian political society started to change, which is a sign that society has changed too. We all want the change, and it will come. Maybe even sooner than we think because it is possible to reform the country even in times of war.

Ви почуєте другу частину нашої розмови з молодим українським політиком Святославом Юрашем. Ми також обговорювали питання релігії в Україні, як ми можемо брати уроки з історії та необхідність усвідомлення світом того, що в Україні триває війна. Отже, в довгостроковій перспективі українське політичне суспільство почало змінюватися, що є ознакою того, що суспільство теж змінилося. Ми всі хочемо змін, і вони прийдуть. Можливо, навіть швидше, ніж ми думаємо, тому що реформувати країну можна навіть під час війни.