Олена Любиченко
Олена Любиченко

Закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка (за спеціальностями "Викладач фізики та математики" та "Викладач англійської мови і літератури"), Національну академія державного управління при Президентові України (магістр державного управління), Дипломатичну академію України при Міністерстві закордонних справ України (магістр зовнішньої політики), аспірантуру Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра глобальної та національної безпеки).

Розпочала свій творчий шлях у серпні 2018 року на посаді редакторки редакції мовлення англійською мовою головної редакції програм іноземними мовами Українського Радіо. Авторка та ведуча суспільно-політичних, культурних, історичних програм англійською мовою "Акценти", "Інтерв'ю серед тижня", "Україна: шлях до незалежності", "Знайомтесь: Україна!". 

"Українське Радіо надихає та мотивує мене від першого дня моєї роботи у стінах цієї чудової установи!" — каже Олена.

Любить музику, політику, літературу, історію та іноземні мови.

За життям Олени можна стежити на її фейсбук-сторінці.

Передачі з архіву Українського радіо

18.10.2023 03:08:00 ІнфоКонтекст

The guest of the program is Dainora Pankūnė, a Lithuanian journalist and a political editor at the biggest Lithuanian media outlet DELFI.lt. In this edition, we talk about Lithuania's support for Ukraine at all levels, from state authorities, the media, and ordinary citizens. What russian information attacks do Lithuanian journalists face, especially on the eve and during the NATO Summit in Vilnius?

Гість програми – Дайнора Панкуне, литовська журналістка та політична редакторка найбільшого литовського медіа DELFI.lt. У програмі говориться про підтримку Литвою України на всіх рівнях: від державних органів влади, медіа і до простих громадян. З якими російськими інформаційними атаками стикаються литовські журналісти, особливо напередодні та під час Саміту НАТО у Вільнюсі?

14.10.2023 03:08:46 ІнфоКонтекст

The information war poses many questions to us, and the search for answers to which takes place on various discussion platforms. Do we overestimate or underestimate the role of the personality of the journalist as a leader of public opinion and an individual who is responsible for the formation of new senses and judgments in the post-truth era? We will talk about this and other questions in this edition of InfoContext with Terry Martin, a German TV anchor and freelance journalist.

Інформаційна війна ставить перед нами безліч питань, пошуки відповідей на які відбуваються на різних дискусійних майданчиках. Чи переоцінюємо або недооцінюємо ми роль журналіста, як лідера громадської думки та особистості, яка є відповідальною за формування нових сенсів на смислів у період постправди? Про ці та інші питання говоритимемо у цьому випуску InfoContext із Террі Мартіном, німецьким телеведучим та фріланс журналістом.

07.10.2023 03:07:12 ІнфоКонтекст

The first week of October was marked by a significant event – the Warsaw Security Forum, at which Ukraine was at the heart of the discussions. The Ukrainian delegation of the Members of Parliament, civil society activists, and the media represented our country with dignity and successfully defended a number of positions. What exactly our representatives discussed and advocated, will be talked about in this edition of InfoContext.

The guests of the program are Oleksandra Ustinova, a Ukrainian MP Faction Leader, Holos political party, Head of the Temporary Special Commission on Arms Control, Myroslava Gongadze, a VOA Eastern Europe Bureau Chief, Olga Aivazovska, a Co-founder of the International Center for Ukrainian Victory.

Перший тиждень жовтня ознаменувався визначною подією – Варшавським безпековим форумом, на якому важливе місце для обговорень посідала Україна. Українська делегація, яка складалась із представників Парламенту, громадянського суспільства та медіа, достойно представила нашу країну та успішно відстоювала цілий ряд позицій. Про що саме говорили та що адвокатували наші представники обговоримо в цьому випуску InfoContext.

Гості програми: Олександра Устінова, народна депутатка України, голова фракції "Голос" та голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану, Мирослава Гонгадзе, українська журналістка, керівниця Східноєвропейського Офісу (Голос Америки), Ольга Айвазовська, українська громадська діячка, співзасновниця Міжнародного центру української перемоги.

04.10.2023 03:07:54 ІнфоКонтекст

An interview with Christian Stahl, a German journalist, political consultant, filmmaker, and founder of the European Leadership and Debate Academy (ELDA) russia continues to ramp up its disinformation and propaganda through its media satellites and social media in Western European countries. What is the real state of affairs in Germany with the perception of russian propaganda and the fight against it?

Інтерв’ю з Крістіаном Шталем, німецьким журналістом, політичним консультантом, кінорежисером, засновником Європейської Академії Лідерства та Дебатів (ЕЛДА). росія продовжує нарощувати дезінформаційну та пропагандистську діяльність через свої медіасателіти та соціальні мережі в країнах Західної Європи. Який реальний стан справ зі сприйняттям російської пропаганди та боротьби з нею у Німеччині?

30.09.2023 03:07:37 ІнфоКонтекст

In this edition, we will talk about the cultural and information front of our country, that is, how Ukraine is building up a circle of new friends in Europe with the help of private cultural initiatives. Nataliia Voloshko, a President of “The Educational Center Children of Ukraine” Foundation and a Director at the Boarding School for Ukrainian Children in Warsaw, is once again holding a grand event to popularize Ukrainian music and culture. This time, guests from Poland, Germany, Belgium, and France took part in the great cultural events of the Rotary Clubs Summit at the private school in the town of Marki. Our foreign friends experienced real Ukrainian hospitality. Pupils of the boarding school, the children from different parts of Ukraine, had the honor to perform before the guests from the Rotary Clubs. Our cultural and information front is strengthened by such events and initiatives, as they once again confirm that we, Ukrainians, are extremely talented and grateful people who make a valuable contribution to the development of the European cultural and information space. The guest of the program: Nataliia Voloshko, a President of “The Educational Center Children of Ukraine” Foundation and a Director at the Boarding School for Ukrainian Children in Warsaw, Katia Knapen, a Secretary of Rotary Club Brussels-Europe, Olga from Rotary Club Warsaw International, Thierry Hamelin, a Chair of Rotary Club Paris, Thomas Zethin, a Chair of Rotary Club Berlin.

У цьому випуску ми поговоримо про культурний та інформаційний фронт нашої країни, а саме, як за допомогою приватних культурних ініціатив Україна вибудовує коло нових друзів у Європі. Наталія Волошко, Президентка Фундації “Освітній центр діти України”, директорка Школи-інтернату для українських дітей у Варшаві, вже вкотре проводить грандіозний захід задля популяризації української музики та культури. Цього разу гості з Польщі, Німеччини, Бельгії та Франції узяли участь в урочистих заходах Rotary Clubs Summit не території приватної школи у Марках. Наші іноземні друзі відчули справжню українську гостинність. Учні Школи-інтернату, а це діти з різних куточків України, мали честь виступити перед гостями із Rotary Clubs. Наш культурно-інформаційний фронт підсилюють такі заходи та ініціативи, оскільки вони у черговий раз підтверджують, що ми, українці надзвичайно талановитий та вдячний народ, який робить свій неоціненний внесок розвиток культурного та інформаційного європейського простору. Гості програми: Наталія Волошко, Президентка Фундації “Освітній центр діти України”, директорка Школи-інтернату для українських дітей у Варшаві, Катя Кнапен, секретар Ротарі Клуб Брюссель-Європа, Ольга з Ротарі Клуб Варшава, Тьєррі Хамлін, Президент Ротарі Клуб Париж, Томас Зетін, Президент Ротарі Клуб Берлін.

14.08.2023 03:00:18 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

07.08.2023 03:00:18 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

06.08.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

09.07.2023 16:38:09 Сьогодні. Вдень

Як Польща протистоїть російській дезінформації, як веде боротьбу з фейками на інформаційному фронті — Каміль Басай, керівник відділу безпеки інформаційного простору Урядового центру безпеки Республіки Польща.

Российская оппозиция жива и действует. Об этом по итогам Съезда народных депутатов в Варшаве, рассказали Илья Пономарев, российский политический деятель, политический координатор в Политическом Центре Легиона Свобода россии и НРА, член Исполнительного Совета Съезда народных депутатов новой россии и Андрей Илларионов, российский экономист, оппозиционный политик, общественный деятель, научный сотрудник Центра политики безопасности США, эксперт аналитического центра Украинский институт будущего, член Исполнительного Совета Съезда народных депутатов новой россии.