Вікторія Крюкова
Вікторія Крюкова

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "Філолог. Англійська мова та література". У період з 2016 до 2018 рр. здобувала ступінь магістра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за англомовною програмою Journalism and social communications. У 2019–2020 рр. навчалася Performing Arts School Snoghoj — Acting Auteur Base Camp.

Журналістка-міжнародниця для "Лівого берега" та газети "День". Перекладачка для телеканалу "Обозреватель". Старша наукова співробітниця у Музеї Михайла Грушевського. Нині журналістка Radio Ukraine International та акторка ProEnglish Theater of Ukraine.

З дитинства мріяла працювати на радіо, бо багато балакала і швидко читала. "Усе, що ти хочеш так чи інакше збувається, якщо ти йдеш до цього. Просто завжди не тоді, і якось не так, як ти собі уявляєш" (Ю. Андрухович).

Майже усі її мрії здійснюються зараз і найкраще ще попереду, перконана Вікторія. Її часто питають, чому повернулася до України з Данії? Все прозаїчно — бо завжди боялася і робила те, що боюсь. І її інтуїція її не підвела. Вона повернулася, щоб змінитися (внутрішньо та, як результат, зовнішньо), і наразі у процесі.

На роботі Вікторію надихають люди, матеріали та нові ідеї, можливість розкрити різні теми (не лише політику) та розказати про багатьох талановитих людей, які створюють Україну.

Акторство та творчість — найбільша пристрасть у житті.

За життям Вікторії можна слідкувати на її фейсбук-сторінці

Передачі з архіву Українського радіо

This edition of International Dialogue is about the USA's future presidential elections, the election campaign's start, and how it can influence Ukraine. The United States is the undisputed leader in providing aid to Ukraine and mobilizing world support for our country: defense, financial, political, and humanitarian, as well as in ensuring sanctions pressure on the aggressor country. After February 24, 2022, the US Congress allocated $66 billion for Ukraine and other countries for Ukraine-related needs. Of this, $13 billion is direct budget support for Ukraine through non-refundable grants and over $1.9 billion in humanitarian aid. The American presidential campaign has been officially opened. What should one expect from the Candidates and how it can influence Ukraine? We will talk with Artur Koldomasov, an International Information Analyst at Detector Media. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» — про майбутні президентські вибори в США, початок виборчої кампанії та те, як це може вплинути на Україну. Сполучені Штати є беззаперечним лідером у наданні допомоги Україні та мобілізації світової підтримки нашої країни: оборонної, фінансової, політичної та гуманітарної, а також у забезпеченні санкційного тиску на країну-агресора. Після 24 лютого 2022 року Конгрес США виділив Україні та іншим країнам 66 мільярдів доларів на потреби, пов’язані з Україною. З них $13 млрд – це пряма бюджетна підтримка України через безповоротні гранти та понад $1,9 млрд гуманітарної допомоги. Президентська кампанія США офіційно відкрита. Чого очікувати від кандидатів і як це може вплинути на Україну? Поговоримо з міжнародним інформаційним аналітиком «Детектор Медіа» Артуром Колдомасовим. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

This edition of Ukraine Global is about the young world and Ukrainian politicians who proved that sometimes it is not really necessary to have huge political experience behind your shoulders to become a country’s leader. Volodymyr Zelenskiy, Justin Trudeau are just the most vivid examples of such leaders. The question is should people and companies give the chance those who don’t have any experience but have a strong desire and fire to work in their eyes. The answer is – yes and no. No, because those people are also more likely to crash and burn. Though the best leaders—Steve Jobs, Abraham Lincoln—were unfiltered, the things that made them so effective, such as their ability to think differently and not feel beholden to a certain way of doing things, often lead to terrible results. Unfiltered leaders are high risk, high reward. Filtered leaders—like Tim Cook and Neville Chamberlain—have deep knowledge and can be very effective in a stable situation. But they often can’t adapt to extreme, sudden change or are unable to disrupt the status quo, which an outsider feels freer to do. In Ukraine the situation is almost the same as in the whole world. People want new faces, smart, ambitious people who were not a part of an old political system. At the same time, creating contradiction because such people don’t understand how the system works inside. So, the possible variant is to be in the system, study it from aside and then create your own strategy of political growth.

Цей випуск програми про молодих світових та українських політиків, які довели, що інколи зовсім не обов’язково мати за плечима величезний політичний досвід, щоб стати лідером країни. Володимир Зеленський, Джастін Трюдо – є лише одними з найвідоміших прикладів таких лідерів. Питання в тому, чи повинні люди і компанії давати шанс тим, хто не має досвіду, але має велике бажання і вогонь працювати в очах. Відповідь – і так, і ні. Ні, тому що ці люди також мають більше шансів розбитися та згоріти. Хоча найкращі лідери — Стів Джобс, Авраам Лінкольн — були невідфільтрованими, речі, які зробили їх такими ефективними, як-от здатність мислити по-іншому й не відчувати обов’язку певного способу ведення справ, часто призводять до жахливих результатів. Нефільтровані лідери – це високий ризик, висока винагорода. Відфільтровані лідери, такі як Тім Кук і Невіл Чемберлен, мають глибокі знання та можуть бути дуже ефективними в стабільній ситуації. Але вони часто не можуть пристосуватися до екстремальних, раптових змін або не можуть порушити статус-кво, коли стороння людина відчуває себе більш вільною. В Україні майже така ж ситуація, як і в усьому світі. Люди хочуть нових обличь, розумних, амбітних людей, які не були частиною старої політичної системи. Водночас створюючи протиріччя, тому що такі люди не розуміють, як працює система всередині. Тому можливий варіант – бути в системі, вивчати її збоку, а потім створювати свою стратегію політичного зростання.

This edition of International Dialogue is about the role of the cinema in times of war and how movies show the truth behind the frontline, as well as emotions in the hearts and minds of soldiers. The army is not for the weak people. People who serve need to have strong discipline and will. We know that the army plays a crucial role in Ukraine now. At the same time, culture and specifically movies, can reveal the truth through fiction, especially depicting situation behind the frontline. Maksym Nakonechnyi, a young Ukrainian director, has made a movie called «A Vision of Butterfly». So, the topic of Ukrainian soldiers, men or women, coming back from the front just started to arise. Creating a rehabilitation program for them is extremely important so they can find their place in society. Such movies as «A Vision of a Butterfly» clearly show that something needs to be done to help them. They need it. In terms of art – the movie is very well made as a fictional story of one girl who represents hundreds of thousands women like her, and the main actress did everything she could together with a director to make it believable. You will hear the second part of the conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» — про роль кіно під час війни та про те, як кіно показує правду поза фронтом, а також емоції в серцях і розумі солдатів. Армія не для слабких. Люди, які служать, повинні мати сильну дисципліну і волю. Ми знаємо, що армія зараз відіграє вирішальну роль в Україні. Водночас культура, а саме кіно, здатні розкривати правду через художнє бачення, особливо змальовуючи ситуацію за лінією фронту. Молодий український режисер Максим Наконечний зняв фільм «Бачення метелика». Тож тема повернення з фронту українських солдат, чоловіків чи жінок, тільки почала виникати. Створення програми реабілітації для них надзвичайно важливо, щоб вони могли знайти своє місце в суспільстві. Такі фільми, як «Бачення метелика», яскраво показують, що їм потрібно щось робити. Вони потребують цього. З точки зору мистецтва – фільм дуже добре зроблений як вигадана історія однієї дівчини, яка уособлює сотні тисяч таких же жінок, і виконавиця головної ролі разом з режисером зробила все можливе, щоб це було правдоподібно. Ви почуєте другу частину розмови.

23.08.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition of International Dialogue is about the role of the cinema in times of war and how movies show the truth behind the frontline, as well as emotions in the hearts and minds of soldiers. The army is not for the weak people. People who serve need to have strong discipline and will. We know that the army plays a crucial role in Ukraine now. At the same time, culture and specifically movies, can reveal the truth through fiction, especially depicting situation behind the frontline. Maksym Nakonechnyi, a young Ukrainian director, has made a movie called «A Vision of Butterfly». The main events occurred even before the full-scale invasion of Russian in Ukraine and focused on the air reconnaissance soldier Lilya. She returns from captivity and realizes that she is pregnant by the warden of the torture chamber, who raped her. But Lilya will not be a victim and has her own view on her fate. This movie caused different reactions. Some people expressed the opinion that it is too harmful to the current fragile psychology of Ukrainians. Some said it is totally up to the person to perceive this information. Maksym also triggered another interesting topic – the role of women in the Armed Forces. You will hear the first part of the conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» — про роль кіно під час війни та про те, як кіно показує правду поза фронтом, а також емоції в серцях і розумі солдатів. Армія не для слабких. Люди, які служать, повинні мати сильну дисципліну і волю. Ми знаємо, що армія зараз відіграє вирішальну роль в Україні. Водночас культура, а саме кіно, здатні розкривати правду через художнє бачення, особливо змальовуючи ситуацію за лінією фронту. Молодий український режисер Максим Наконечний зняв фільм «Бачення метелика». Основні події відбувалися ще до повномасштабного вторгнення росіян в Україну і були зосереджені на аеророзвідниці Лілії. Вона повертається з полону і розуміє, що вагітна від наглядача катівні, який її зґвалтував. Але Ліля не стане жертвою і має свій погляд на свою долю. Цей фільм викликав різну реакцію. Деякі висловлювали думку, що це шкодить нинішній крихкій психіці українців. Дехто сказав, що сприйняття цієї інформації залежить від людини. Також Максим підняв ще одну цікаву тему – роль жінки в Збройних Силах України. Ви почуєте першу частину розмови.

17.08.2023 03:00:14 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition of Ukraine Global is about the current state of events in the issue of the grain deal and how it is connected to the recent success of the Ukrainian military in the Black sea. The current situation with the grain deal remains unstable and unsure. Ukraine is interested in exporting its corn and wheat to the countries that need it the most. At the same time, it is really hard to do it during the war and Russian blockade of the Black Sea shipping routes.

So, it is quite obvious that any negotiation process takes time. Although, with a partner like Russia, it is almost impossible to be sure of a positive result. Everything can go wrong. If you do not trust your partner, just don't negotiate with him, especially if he is a terrorist. Or make your conditions very obvious to him. The future will show the result of the grain deal. For now it looks like it is impossible to guarantee the safety of ships.

У цьому випуску Ukraine Global – про поточний стан подій у питанні зернової угоди та про те, як це пов’язано з нещодавнім успіхом українських військових у Чорному морі. Поточна ситуація із зерновою угодою залишається нестабільною та невизначеною. Україна зацікавлена в експорті кукурудзи та пшениці до країн, які цього найбільше потребують. Водночас, в умовах війни та російської блокади чорноморських судноплавних шляхів це зробити дуже важко.

Отже, цілком очевидно, що будь-який переговорний процес потребує часу. Хоча з таким партнером, як Росія, майже неможливо бути впевненим у позитивному результаті. Все може піти не так. Якщо ви не довіряєте своєму партнеру, просто не ведіть з ним переговори, особливо якщо він терорист. Або зробіть йому свої умови дуже очевидними. Результат зернової угоди покаже майбутнє. Поки схоже, що гарантувати безпеку кораблів неможливо.

This edition of International Dialogue is about different PSYOP and people Russia uses abroad to discredit Ukraine and how we can counter them. The guest in the studio was Dmytro Zolotukhin, an information security expert with over 15 years of experience and ex- deputy Minister of Information Policy. Such experts as Dmytro Zolotukhin clearly say that we need to have a strategy to counter Russia abroad and inside because inside conflicts of the country are not helping to win the war. Psychological warfare is a new tool of modern times. It becomes clear that those who control the media control people's minds. You will hear the second part of our conversation where we also talked about the importance of psychological health in Ukraine and dismissed public figures in Ukrainian government circle who created a danger for the general state image.

У цьому випуску «Міжнародного діалогу» йдеться про різні PSYOP та людей, яких Росія використовує за кордоном для дискредитації України, і про те, як ми можемо їм протистояти. Гостем у студії був Дмитро Золотухін, експерт із інформаційної безпеки з понад 15-річним стажем, та екс-заступник Міністра інформаційної політики. Такі експерти, як Дмитро Золотухін, чітко кажуть, що нам потрібна стратегія протидії Росії за кордоном і всередині, тому що внутрішні конфлікти країни не допомагають виграти війну. Психологічна війна – новий інструмент сучасності. Стає зрозуміло, що ті, хто контролює ЗМІ, контролюють свідомість людей. Ви почуєте другу частину нашої розмови, де ми також говорили про важливість психологічного здоров’я в Україні та про звільнення з посад публічних діячів в українському урядовому середовищі, які створили негативний вплив для загального іміджу держави.

09.08.2023 03:00:11 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition of International Dialogue is about different PSYOP and people Russia uses abroad to discredit Ukraine and how we can counter them. It is no news that the Russian propaganda machine is powerful abroad. The whole world is helping Ukraine in our hard times. At the same time, it is necessary to understand how to counter the Russian propaganda machine. For this, we need to figure out what PSYOP Russia is mainly using. This psychological weapon became the most powerful tool in the 21st century. People see news on the screen – then if they get caught in high emotion, usually hate or anger (if we are talking about Russians) – they immediately want to react, to express their feeling. There is also a lot of internet conflicts among Ukrainians in the media and abroad. People are fighting because of their different opinions. The right thing to do is to stay objective and give some time to yourself. Do not go immediately take a weapon in your hands and kill everyone. The guest in the studio was Dmytro Zolotukhin, an information security expert with over 15 years of experience and  ex-deputy minister of information policy of Ukraine. It is the first part of our conversation.

У цьому випуску «Міжнародного діалогу» йдеться про різні PSYOP та людей, яких Росія використовує за кордоном для дискредитації України, і про те, як ми можемо їм протистояти. Не новина, що російська пропагандистська машина є потужною за кордоном. Весь світ допомагає Україні в наш важкий час. Водночас необхідно розуміти, як протидіяти російській пропагандистській машині. Для цього нам потрібно з’ясувати, яку психологічну зброю в основному використовує РФ. Ця психологічна зброя стала найпотужнішим інструментом у 21 столітті. Люди бачать новини на екрані – тоді, якщо їх охоплюють сильні емоції, як правило, ненависть чи гнів (якщо ми говоримо про росіян) – вони одразу хочуть відреагувати, висловити свої почуття. Також існує багато інтернет-конфліктів між українцями в ЗМІ та за кордоном. Люди сваряться через різні думки. Правильно залишитися об’єктивним і приділити трохи часу собі. Не йдіть відразу брати зброю в руки і вбивати всіх. Гостем у студії був Дмитро Золотухін, експерт із інформаційної безпеки з понад 15-річним стажем та колишній-заступник міністра інформаційної політики України. Це перша частина нашої розмови.