AAC+
MP3 SQ
MP3 HQ
Крим. Реалії
14:38:04
в ефірі
Крим. Реалії

Як сьогодні живе окупований півострів?

Про спротив кримчан окупаційній владі. Що робиться для того аби над Кримом знову замайорів український прапор.

00:00:10
Ukraine: Security Issue — BE
0
00:08:00
На часі
1
01:00:17
Ukraine: Security Issue — PL
2
01:08:00
Є питання
3
01:11:00
Є питання
4
02:00:15
Спецефір Українського Радіо
5
02:06:30
На часі. Культура
6
02:16:00
На часі. Культура
7
03:00:05
ІнфоКонтекст
8
03:25:00
Реконструкція
9
04:04:15
Амбасадори
10
05:01:02
Ukraine: Security Issue — SK
11
05:08:00
Амбасадори
12
06:00:23
Ukraine: Security Issue — HU
13
06:06:00
Новини
14
06:07:13
На часі
15
07:00:02
Новини
16
07:07:08
Сьогодні. Зранку
17
07:12:00
Сьогодні. Зранку
18
07:49:00
Рускій фейк, іді на...
19
08:00:02
Новини
20
08:07:13
Сьогодні. Зранку
21
08:30:00
Новини
22
08:37:00
Сьогодні. Зранку
23
08:47:16
Сьогодні. Зранку
24
09:02:42
Новини
25
09:10:00
Сьогодні. Зранку
26
09:30:00
Новини
27
09:35:00
Сьогодні. Зранку
28
10:00:02
Новини
29
10:07:08
Мережа
30
10:30:00
Новини
31
10:38:00
Мережа
32
11:00:02
Новини
33
11:07:14
Рятуючи життя
34
11:29:04
Новини
35
11:35:00
Сьогодні. Вдень
36
12:00:02
Новини
37
12:07:12
Формула життя
38
12:30:00
Новини
39
12:38:00
Формула життя
40
13:00:02
Новини
41
13:07:16
Сьогодні. Вдень
42
13:30:00
Новини
43
13:36:00
Сьогодні. Вдень
44
14:00:02
Новини
45
14:07:15
На часі
46
14:30:00
Новини
47
14:38:04
Крим. Реалії
48
15:00:02
Новини
49
15:07:16
Сьогодні. Вдень
50
15:30:00
Новини
51
15:35:00
Історія мого дому
52
16:00:02
Новини
53
16:07:15
Реконструкція
54
16:30:00
Новини
55
16:35:00
Реконструкція
56
17:00:02
Новини
57
17:07:16
Сьогодні. Вдень
58
17:30:00
Новини
59
17:35:00
Сьогодні. Вдень
60
18:00:02
Новини
61
18:07:12
Сьогодні. Ввечері
62
18:30:00
Новини
63
18:40:00
Сьогодні. Ввечері
64
19:00:02
Новини
65
19:07:16
Не зламані війною
66
19:30:00
Новини
67
19:40:00
Герої
68
20:00:02
Новини
69
20:07:16
Сьогодні. Ввечері
70
20:40:00
Сьогодні. Ввечері
71
21:00:08
Ukraine: Security Issue — RO
72
21:07:08
Країна нескорених
73
21:20:00
На часі. Культура
74
21:45:00
На часі. Культура
75
22:00:02
Новини
76
22:07:12
На часі. Культура
77
23:00:18
Сьогодні. Ввечері
78
23:40:00
Сьогодні. Ввечері
79
23:56:00
Спецефір Українського Радіо
80
Ukraine: Security Issue — SK

Správy v slovenskom jazyku

МИНУЛІ ПЕРЕДАЧІ
02.12.2023 03:00:05 ІнфоКонтекст

Розмова-діалог з гостем. Ведуча та спікер обговорюють актуальну ситуацію у медіасфері країни, в якій працює її гість. Розбирають приклади того, як російська пропаганда працює в залежності від країни та пропонують слухачеві методи розпізнавання та протидії російським наративам.

25.11.2023 03:00:05 ІнфоКонтекст

Розмова-діалог з гостем. Ведуча та спікер обговорюють актуальну ситуацію у медіасфері країни, в якій працює її гість. Розбирають приклади того, як російська пропаганда працює в залежності від країни та пропонують слухачеві методи розпізнавання та протидії російським наративам.

18.11.2023 03:00:20 ІнфоКонтекст

In this edition of InfoContext, you will hear an interview with Roman Horbyk, a Senior Lecturer at Örebro University (Sweden) and Chair of Ukraine Task Force and Mediatization Section at the European Communication Research and Education Association. Is Swedish society vulnerable to russian propaganda? Sweden, as a country that has not known what a real war is for two hundred years, is currently under the umbrella of NATO and has extremely strong bureaucratic inertia, but is slowly starting to wake up from its "lethargic sleep". The Swedish elites are extremely well aware of all the existing threats of russian propaganda, therefore the study "Transformation of Propaganda" conducted by Roman Horbyk, leading a group of scientists, on the basis of the Södertörn University and with the support of the Bank of Sweden Tercentenary Foundation, is relevant and in high demand by the Swedish state.

Гість цього випуску InfoContext - Роман Горбик, старший викладач Університету Еребру (Швеція), Голова Робочої групи з питань України та Голова Секції з медіатизації Європейської асоціації досліджень та освіти з комунікації. Наскільки вразливим є шведське суспільство у питаннях, пов’язаних із дією російської пропаганди? Швеція, як країна, що вже впродовж двохсот років не знає, що таке справжня війна, на сьогоднішній день знаходиться під парасолькою НАТО і має надзвичайно сильну бюрократичну інерцію, вже потроху починає прокидатися від “летаргійного сну”. Шведські еліти надзвичайно добре усвідомлюють усі існуючі загрози російської пропаганди, тому актуальним та затребуваним з боку Шведської держави є дослідження “Трансформація Пропаганди”, яке проводить Роман Горбик, очолюючи групу вчених, на базі Університету Седерберг та за підтримки Фундації 300-річчя Банку Швеції.

11.11.2023 03:00:05 ІнфоКонтекст

The guest of the program is Robin Horsfall, a former British Special Air Service Soldier and the author of the book “Slava Ukraini. Who Dares Shares!” The book “Slava Ukraini. Who Dares Shares!” is an observational diary written over the first eighteen months of russia’s war against Ukraine that began in February 2022. Concerned and frustrated by the lack of attention that the world media paid to the build-up of russian troops on the Ukrainian-Belarusian and Ukrainian-russian borders in January 2022 Robin Horsfall began to post critical warnings on social media outlets. When the full-scale russian invasion of Ukraine began, Mr. Horsfall continued to write and assess the situation, drawing from his British Special Forces background. Today, over a million followers from around the world read Robin Horsfall's posts every week.

Гість програми – Робін Хорсфолл, публіцист і ветеран Спеціальної повітряної служби Великої Британії, автор книги “Слава Україні. Хто має сміливість – підтримує!” Книга “Слава Україні. Хто має сміливість – підтримує!” – це щоденник спостережень, написаний упродовж перших вісімнадцяти місяців війни росії проти України, яка почалася в лютому 2022 року. Занепокоєний та розчарований браком уваги, яку світові медіа приділяли нарощуванню російських військ на українському-білоруському та українсько-російському кордонах у січні 2022 року, Робін Хорсфолл у власних соціальних мережах почав активно застерігати щодо існування очевидних загроз. Коли розпочався повномасштабний напад росії на Україну, пан Хорсфолл продовжував писати й оцінювати ситуацію, спираючись на свій досвід служби у британському спецназі. На сьогодні, більше мільйона прихильників з усього світу читають дописи Робіна Хорсфолла щотижня.

08.11.2023 03:00:05 ІнфоКонтекст

An interview with Mark Voyger, a Director of the Master’s Programme in Global Management at the American University, Kyiv, a Professor of Global Security, and a Senior Fellow with the Center for European Policy Analysis in Washington DC. What new hybrid tactics has russia invented in the last year and a half? The hybrid war is not a conventional war, and that is why there should be some asymmetric responses. What kind of responses might be effective? How to conduct effective international communications from the side of Ukraine so that russian propaganda cannot take advantage of misunderstandings between Ukraine and other Western democracies?

Інтерв’ю з Марком Войджером, директором магістерської програми глобального менеджменту Американського університету, м. Київ, професором глобальної безпеки та старшим науковим співробітником Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні. Яку нову гібридну тактику винайшла Росія за останні півтора роки? Гібридна війна не є конвенційною війною, і тому відповіді та реакції на неї повинні бути асиметричними. Як вести ефективну міжнародну комунікацію з боку України, щоб російська пропаганда не могла скористатися непорозуміннями між Україною та Західними демократіями?

04.11.2023 03:07:05 ІнфоКонтекст

In this edition of InfoContext, we talk to American entrepreneur Rick Werner about his support for Ukraine and Ukrainians in these difficult times. Having significant professional experience in various American media, Rick Werner continues his media activity on social networks, in particular, on the LinkedIn platform, where he highlights his position in opposing russian propaganda and regarding various information-manipulative narratives.

У цьому випуску InfoContext говоримо з американським підприємцем Ріком Вернером про його допомогу Україні та українцям у ці складні часи. Маючи значний професійний досвід у різноманітних американських медіа, Рік Вернер продовжує свою медійну діяльність вже на сторінках соціальних мереж, зокрема, на платформі LinkedIn, де він висвітлює свою позицію у протидії російській пропаганді та щодо різного роду інформаційно-маніпулятивних “вкидів”.

01.11.2023 03:07:54 ІнфоКонтекст

The information challenges facing the Republic of Poland have grown rapidly since russia's full-scale invasion of Ukraine. And this is not surprising, since Poland is a near-abroad country that is the biggest ally and friend of Ukraine. Kamil Basaj, a Director of the Information Environment Security Department at the Government Security Center of Poland, in an interview for the InfoContext program, reveals the issue of information security and talks about preventive measures implemented by the Republic of Poland in its information space. What future information challenges should Polish society prepare for, and what is the Polish government, in particular, the Government Security Office, doing to reduce hybrid attacks in the information plane?

Інформаційні виклики, з якими стикається Республіка Польща, стрімко зросли з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. І це не дивно, оскільки Польща, це та країна близького зарубіжжя, яка є найбільшим соратником та другом України. Каміль Басай, директор Департаменту безпеки інформаційного середовища при Урядовому Центрі Безпеки Республіки Польща, в інтерв’ю для програми InfoContext розкриває питання інформаційної безпеки та розповідає про превентивні заходи, які впроваджує Польща у своєму інформаційному просторі. До яких майбутніх інформаційних викликів слід готуватись польському суспільству та що робить польський уряд, зокрема, Урядовий Центр Безпеки Республіки Польща задля зменшення гібридних атак в інформаційній площині?

28.10.2023 03:07:17 ІнфоКонтекст

An interview with Mark Voyger, a Director of the Master’s Programme in Global Management at the American University, Kyiv, a Professor of Global Security, and a Senior Fellow with the Center for European Policy Analysis in Washington DC. What new hybrid tactics has russia invented in the last year and a half? The hybrid war is not a conventional war, and that is why there should be some asymmetric responses. What kind of responses might be effective? How to conduct effective international communications from the side of Ukraine so that russian propaganda cannot take advantage of misunderstandings between Ukraine and other Western democracies?

Інтерв’ю з Марком Войджером, директором магістерської програми глобального менеджменту Американського університету, м. Київ, професором глобальної безпеки та старшим науковим співробітником Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні. Яку нову гібридну тактику винайшла Росія за останні півтора роки? Гібридна війна не є конвенційною війною, і тому відповіді та реакції на неї повинні бути асиметричними. Як вести ефективну міжнародну комунікацію з боку України, щоб російська пропаганда не могла скористатися непорозуміннями між Україною та Західними демократіями?

21.10.2023 03:07:47 ІнфоКонтекст

Daily news states the obvious fact that the modern world is becoming increasingly unstable and more vulnerable, especially in the conditions of war, when the information space is also a place of confrontation. How to verify the potential tools of information and propaganda influence, with the help of which the kremlin is doing everything possible to take revenge on the media front not only in Ukraine but also in the countries of the Global South. In this edition of InfoContext, we will talk to Ivan Klyszcz, a Polish-Mexican researcher who specializes in russian foreign policy, about his recent report “How russia brings its aggression against Ukraine to the Global South”.

Щоденні новини констатують той очевидний факт, що сучасний світ стає усе дедалі менш стабільним та більш вразливим, особливо в умовах війни, коли інформаційний простір є також місцем зіткнення та протистояння. Як верифікувати потенційні інструменти інформаційно-пропагандистського впливу, за допомогою яких кремль робить усе можливе, щоб узяти реванш на медійному фронті не тільки в Україні, але і країнах Глобального Півдня? У цьому випуску InfoContext обговоримо з Іваном Клищем, польсько-мексиканським дослідником, який спеціалізується на російській зовнішній політиці, його нещодавню доповідь «Як росія переносить свою агресію проти України на Глобальний Південь».

18.10.2023 03:08:00 ІнфоКонтекст

The guest of the program is Dainora Pankūnė, a Lithuanian journalist and a political editor at the biggest Lithuanian media outlet DELFI.lt. In this edition, we talk about Lithuania's support for Ukraine at all levels, from state authorities, the media, and ordinary citizens. What russian information attacks do Lithuanian journalists face, especially on the eve and during the NATO Summit in Vilnius?

Гість програми – Дайнора Панкуне, литовська журналістка та політична редакторка найбільшого литовського медіа DELFI.lt. У програмі говориться про підтримку Литвою України на всіх рівнях: від державних органів влади, медіа і до простих громадян. З якими російськими інформаційними атаками стикаються литовські журналісти, особливо напередодні та під час Саміту НАТО у Вільнюсі?

Політика
Спецпроєкти